You are here

Izgradnja stambeno-poslovnih zgrada

U okviru investicija u građevinarstvu „Progres“ doo od 2007. godine investira u stambeno-poslovne zgrade.

Do sada su izgrađena 3 stambeno-poslovna objekta u Velikoj Plani, u ul. Kralja Aleksandra na brojevima 82, 92, 94.

Stambeno-poslovni objekti poseduju svu nepohodnu prateću dokumentaciju od lokacijske dozvole do upotrebne dozvole, I uknjiženi su u Katarstar nepokretnosti, što pokazuje izuzetnu ozbiljnost u pristupu poslu I kvalitetu izgrađenih objekata, a kupcima pruža mogućnost kupovine stanova I lokala na kredit kod bilo koje banke.
Svi ovi navodi se mogu proveriti I kod nadležnih opštinskih institucija.

U izgradnji se koriste materijali najvišeg kvaliteta što naše stambeno-poslovne zgrade, uz sve ostale navedene činjenice, izdavaja od ostalih