Proizvodnja peleta

Osnovna delatnost firme je proizvodnja peleta.

Šta je pelet?

Pelet je vrsta visokoenergetskog ekološkog goriva iz biomase, u Evropi već dobro poznato a sve više se upotrebljava I na našim prostorima. Najčešće se koristi kao energent za grejanje u stambenim prostorijama ali I javnim I drugim ustanovama.
Drveni pelet se proizvodi iz presovanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika - prečnika od 6-8 mm i dužine od 10 do 30 mm.
Ono što je karakteristično za pelet I što će uticati da se primena peleta kao energenta raširi na široke prostore je njegova visoka kalorična vrednost I činjenica da spade u obnovljive izvore energije. Takođe prednost peleta je u tome što nakon sagorevanja ostaje veoma mala količina pepela do 1%, Korišćenje peleta kao energenta za grejanje zahteva minimalno angažovanje I pruža izuzetan komfor pri korišćenju.
Energetska vrednost peleta u poređenju sa drugim energentima - jedna tona peleta zamenjuje 500 lit lož ulja
Za grejanje na pelet neophodni su posebni kotlovi ili se postojeći kotlovi na čvrsto gorivo mogu preraditi za grejanje na pelet.
Pelet proizveden u našim proizvodnim pogonima
U našim proizvodnim pogonima proizvodimo BUKOV pelet .
Proces proizvodnje –
1. Drobljenje dvenih trupaca u sečku
2. Doziranje sečke u grubi mlin
3. Sušenje rotacionom sušarom
4. Mlevenje u finom mlinu
5. Presovanje
6. Hlađenje gotovog proizvoda
7. Prosejavanje gotovog proizvoda
8. Pakovanje gotovog proizvoda
Imamo instalirane kapacitete za proizvodnju 2 tone peleta na sat.
Pelet proizveden u našim pogonima poseduje sertifikat o kvalitetu broj 03-32-126 od 15.11.2103. godine izdat od Yugoinspekt Beograd.
Pelet se prodaje u pakovanjima od
1. Džambo (big beg) vreća od 1 t
2. Vreća od 15 kg